aftësoj

Folje kalimtare me kuptim: e bëj të aftë; e bëj më të aftë.

shembuj

  • Aftëson kuadrot (nxënësit).

antonime