aftëzim (veterinari)

Përhapja artificiale e aftëskafshët e shëndosha të tufës së prekur, për të shkurtuar kohën e epidemisë.

shembuj

  • Bëj aftëzimin.