ag

mund të shfrytëzohet si figurë poetike; shih agim

  • Shembuj:
    • Agu i syrit – bebja e syrit; pikë e bardhë, që del në sy. I kanë vënë ag sytë
    • i kanë vënë perde sytë, i vishen sytë;
    • kuptimi figurativ: nuk i sheh qartë punët, nuk i kupton drejt gjërat; është verbuar.