aga

Pronar tokash më i vogël se beu, në sistemin ekonomik çifligar në trojet e banuara me shqiptar gjatë periudhës së Perandorisë Osmane.

shembuj

  • Agai i fshatit.
  • Kamxhiku i agait.
  • Historia e bejlerëve dhe e agallarëve. 

tjera