agë

1. Shprehje krahinore që rrjedh nga termi aga/agai.
2. Shprehje krahinore-popullore agë, agët me të cilat njihej një trim, bashkëluftëtar i një kreshniku (në epikën legjendare).

shembuj

  • Agët e Jutbinës.