agërshak

Rrotull që vihet në majë të boshtit për ta dredhur më lehtë, kur tjerrim fill me dorë; teshë.

shembuj

  • I vë agërshakun.