ageshë (keq)

Ajo që sillet e vepron si grua agai. (term ironik e keqësues, fjalë e vjetruar)

shembull

  • Sillet si ageshë.
  • Shih ageshën.