agim (figurativ)

Fillimi i diçkaje, lindja dhe hapat e para të një ngjarjeje, dukurie etj.

shembuj

  • Agimi i lirisë (i botës së re).
  • Agimi i revolucionit.
  • Në agimin e jetës (e shekullit). 
  • Në agimet e qytetërimit.