agimor

Që i përket agimit, i agimit; që ndodh në agim.

shembuj

  • Drita agimore.