agjent

Përgjegjës i një agjencie; përfaqësues i një institucioni a i një ndërmarrjeje, i ngarkuar me një detyrë të caktuar në degët që varen prej tyre.

shembuj

  • Agjent i transportit (i grumbullimit).
  • Agjent tregtar (financiar, diplomatik).
  • Agjent bujqësor. vjet. teknik bujqësor i mesëm.