agjent (person)

Bashkëpunëtor i fshehtë i organeve të zbulimit të një shteti të huaj ose i organeve policore të brendshme të një regjimi antipopullor; spiun.

Ai që vihet në shërbim të synimeve e të veprimtarisë ideologjike, politike, ekonomike, ushtarake etj. të dikujt.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Agjent i fshehtë (i vjetër, i regjur).
  • Agjent i zbulimit amerikan.
  • Bëhet agjent.
  • Kapën një agjent. 

sipas kuptimit 2

  • Agjent i fashizmit (i imperializmit, i borgjezisë).