agjent

Shkaku i një dukurie a i një ndryshimi në natyrë ose në organizmat e gjalla, elementi a faktori veprues; shkaktari i një sëmundjeje.

shembuj

  • Agjent fizik (kimik, atmosferik).
  • Agjent i jashtëm (i brendshëm).