agjenturë

Tërësia e agjentëve të organeve të zbulimit të një shteti të huaj.

shembuj

  • Agjenturë e fshehtë.
  • Zbuloj (kap, asgjësoj) agjenturën.