agjenturor

Që ka të bëjë me një agjenturë; që vepron si agjenturë.

shembuj

  • Grup (rrjet) agjenturor.
  • Punë (veprimtari) agjenturore