agjërim

Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljes AGJËROJ.

shembuj

  • Ditë agjërimi. 
  • Nuk mbajmë agjërim.
  • Prish agjërimin.
  • Me agjërim në gojë pa vënë gjë në gojë.
  • Agjëron Ramazanin.