agjëroj

Nuk ha dhe nuk pi gjatë gjithë ditës për një kohë të caktuar; nuk ha, disa lloje ushqimesh në ditë të caktuara (sipas bindjeve fetare).

shembuj