aglomerim

Veprimi sipas kuptimit të foljes AGLOMEROJ.

shembuj

  • Aglomerimi i mineralit të bakrit.
  • Furra (fabrika) e aglomerimit.
  • Makina e aglomerimit.