agnosticist

Që ka të bëjë me agnosticizmin; që ndjek e mbron parimet e agnosticizmit.

shembuj

  • Teori (rrymë, pikëpamje) agnosticiste.
  • Qëndrim agnosticist.