ah (kuptim figurativ)

nëmë, mallkim; me kuptim figurativ

  • shembuj:
    • E zuri (e gjeti) ahu.
    • Me ah e me bah me rënkime të mëdha, duke u ankuar për çdo gjë.
    • Lë në ahe lë në mjerim, në vuajtje.