ah (pasthirrmë)

ah mund të shfrytëzohet edhe si pasthirrmë në disa kuptime:

 1. përdoret kur shprehim dhembje, pikëllim, dëshpërim etj.
  • shembull:
  • Ah, sa me dhemb!
  • Ah, ç’me gjeti!
 2. përdoret për të përforcuar shprehjen e kënaqësisë, të gëzimit, të admirimit etj.; a.
  • shembull:
  • Ah, sa mirë!
  • Ah, sa bukur!
  • Ah, sa i lumtur jam!
 3. përdoret kur shprehim zemërim, kërcënim etj. ose frikë, habi; a.
  • shembull:
  • Ah, sa me trembe!
  • Ah, ti qenke!
  • Ah, në të zënça!
 4. përdoret për të theksuar shprehjen e kundërshtimit, të mospranimit.
  • shembull:
  • Ah, jo!
  • Ah, gjer këtu!
 5. përdoret kur shprehim një mendim që na vjen papritur ose diçka që na kujtohet aty për aty në bisedë e sipër; a.
  • shembull:
  • Ah, për pak harrova!
  • Ah, po, m’u kujtua.

tjera