baballëk

emër i gjinisë mashkullore; term nga ndërtimtaria; dru i shkurtër e i trashë, që vihet nga kulmi i çatisë pingul mbi trarët e tavanit dhe mban kulmarin.

shembuj

  • U thye baballëku.
  • Shtëpia jonë ka mu në mes një baballëk.