babanace

emër i gjinisë femërore; bukë misri e zënë me ujë të ftohtë dhe e pa kulluar mirë në të pjekur; bukë e qullët, e papjekur mirë.

shembuj

  • S’hahej babanacja.