babëloke

emër i gjinisë femërore; fjalë a shprehje e ligjërimit; feemër i gjinisë mashkullore e babëlok,~u.

shebuj

  • Babëlokeja e lagjes.
  • Qanin babëloket.