DNS

shkurtesë nga: Domain Name System

është sistem që tregon një emër të një faqeje interneti në adresën IP fizike. Për shembull, kur një përdorues hap faqen www.sqaruesi.al në shfletuesin e tij, serverët DNS e drejtojnë atë në vendin ku është ruajtur faqja e internetit (hosti).

Qëllimi i DNS është përdorimi emrave të lehtë të faqeve të internetit në vend të seritë numerike të IP-adresave. Gjithashtu u mundëson poseduesve të faqeve të internetit të ndryshojnë hostet e tyre në internet pa ndryshuar emrat e faqeve të tyre.

Poseduesit e faqeve të internetit, thjeshtë mund të ndryshojnë hyrjet në DNS për faqen e caktuar duke e drejtuar atë drejt një serverin tjetër pa e ndikuar emrin e saj.

tjera