ACARI f. fig.

Table of Contents

kuptimi

  1. Ashpërsi, vrazhdësi; zemërim.
  2. Shtrëngesë e madhe, rreptësi.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Acari fjalësh.
  • Acari zemre.
  • U soll me acari.
sipas kuptimit 2
  • Acaria e ligjeve (e rregullave).

sinonime

sipas kuptimit 1
sipas kuptimit 2