ACARI f.

Table of Contents

kuptimi

1. Acar, të ftohtë i madh.
2. Pastërti e madhe, kujdes i veçantë në të veshur.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Acaria e dimrit.
sipas kuptimit 2
  • Acari në veshje.

sinonime

sipas kuptimit 1

sipas kuptimit 2