ACARIM m.

Table of Contents

kuptimi

  1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ACAROJ, ACAROHEM.
  2. Shtrëngesë e madhe, detyrim i ashpër.
  3. Zemërim me kokëfortësi.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Acarimi i motit.
  • Acarimi i marrëdhënieve (i gjendjes, i kontradiktave…).
  • Acarimi i plagës (i sëmundjes).
sipas kuptimit 2
  • Ia vunë me acarim të madh.
sipas kuptimit 3
  • E bën me acarim.

sinonime

sipas kuptimit 1

sipas kuptimit 2

sipas kuptimit 3