ACID mb. kim.

Table of Contents

kuptimi

Që përmban acid; që ka vetitë e acidit; thartor.

shembuj

  • Kripëra acide.
  • Toka acide.
  • Shkëmb acid.