ADAPTIM m. libr.

Table of Contents

kuptimi

shih PËRSHTATJ/E,~A.

shembuj

  • Adaptim i goditur.
  • Adaptimi i një vepre.
  • Adaptimi i organizmit.