ADAPTOJ kal. libr.

Table of Contents

kuptimi

shih PËRSHTAT.

shembuj

  • Adaptoj një ndërtesë.
  • Adaptoj një vepër.