ADASH m.

Table of Contents

kuptimi

Ai që ka të njëjtin emër me një tjetër, njëemërsh, emnak.

shembuj

  • Jemi adashë.

sinonime