ADAXHIO em.

Table of Contents

kuptimi

ADAXHIOJA f. ; ADAXHIOT

Vepër muzikore ose një pjesë e saj me kohë të ngadalshme e të zgjatur.