ADEKUAT mb. libr.

Table of Contents

kuptimi

Që përputhet plotësisht me diçka tjetër, që i përshtatet a që i përgjigjet plotësisht diçkaje tjetër.

shembuj

  • Mjete (masa) adekuate.
  • Nocione (shprehje) adekuate.
  • Pasqyrim adekuat i realitetit.
  • Në kushte adekuate.
  • Në mënyrë adekuate.

sinonime

Tags: