ADERIM m. libr.

Table of Contents

kuptimi

Veprimi sipas kuptimit të foljes ADEROJ.

shembuj

  • Aderimi në një traktat (organizatë).
  • Kërkesa për aderim.

sinonime