ADEROJ jokal. libr.

Table of Contents

kuptimi

Bashkohem me një pikëpamje, me një rrymë të mendimit ose me një lëvizje politike, shkencore etj.; bëhem anëtar i një organizatë, i një shoqate etj.

shembuj

Aderoj në një marrëveshje (traktat, pakt). Aderoi në një parti (organizatë). Aderoi në një lëvizje.

sinonime