ADHURIM m.

Table of Contents

kuptimi

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ADHUROJ, ADHUROHEM.

shembuj

  • Adhurim i Zotit
  • Ndjenjë adhurimi.
  • Në shenjë adhurimi.
  • Flas me adhurim.
  • Ngjall adhurim.

sinonime