ADHURUES m.

Table of Contents

kuptimi

Ai që adhuron dikë ose diçka.

shembuj

  • Adhurues i Zotit.
  • Adhurues i artit (i letërsisë, i natyrës…).

sinonime