ADJUTANT m. usht.

Table of Contents

kuptimi

Oficer i caktuar pranë një komandanti ose pranë një shtabi për të kryer detyra ndihmëse, oficer ndihmës.

shembuj

  • Adjutanti i komandantit