ADMINISTRATIVISHT ndajf.

Table of Contents

kuptimi

  1. Nga ana administrative; nga pikëpamja e lidhjeve administrative.
  2. Me rrugë administrative, nëpërmjet administratës, me anë të urdhrave e të vendimeve të administratës.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Administrativisht të pavarur.
  • Lidhet (varet) administrativisht.
  • Bën pjesë administrativisht. 
sipas kuptimit 2
  • Zgjedh administrativisht një çështje.
  • E dënuan administrativisht.

sinonime