ADMINISTRATIVO-TOKËSOR mb. drejt.

Table of Contents

kuptimi

Që ka të bëjë me administrimin e vendit sipas ndarjes në krahina si njësi organizative, të cilat ushtrojnë veprimtarinë urdhërdhënëse dhe ekzekutive.

shembuj

  • Ndarje administrativo-tokësore.
  • Njësi administrativo-tokësore.