ADMINISTRIM m.

Table of Contents

kuptimi

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ADMINISTROJ, ADMINISTROHET.

shembuj

  • Administrimi i të ardhurave (i banesave, i pronës…).