ADMINISTROHET pës.

Table of Contents

kuptimi

Pësore e ADMINISTROJ.

shembuj

Administrohet nga ndërmarrja (kooperativa).

sinonime

Tags: