ADMINISTROJ kal.

Table of Contents

kuptimi

1. Drejtoj dhe organizoj punën në një fushë a në një degë të ekonomisë ose të kulturës sipas rregullave dhe ligjeve të shtetit.
2. Kujdesem për një pasuri ose për një vlerë, që të përdoret mirë sipas rregullave ose sipas nevojave; qeveris, mbarështoj; përdor.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Administron ekonominë.
  • Administron mirë. 
sipas kuptimit 2
  • Administroj vlerat (të ardhurat, fondet).
  • Administron pasurinë e përbashkët (pronën socialiste).

sinonime