ADMINISTRUES m.

Table of Contents

kuptimi

Ai që merret me administrimin e një pasurie, të një ndërmarrjeje, etj.

shembuj

  • Administruesi i burimeve njerëzore.
  • Administruesi i tatimeve.

sinonime