ADMIRIM m.

Table of Contents

kuptimi

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ADMIROJ, ADMIROHET.
2. Ndjenja e këndshme që kemi kur admirojmë diçka; vlerësimi i lartë e mirëdashës i punës e i veprave të dikujt.

shembuj

sipas kuptimit 2
  • Kam admirim.
  • Ngjall admirim.
  • Shoh (flas) me admirim.
  • Fitoi admirimin e të gjithëve.

sinonime