ADMIROJ kal.

Table of Contents

kuptimi

Vështroj me ëndje të madhe e me habi diçka të bukur e tërheqëse; vlerësoj lart dhe me kënaqësi veprat, qëndrimet e vetitë e mira të dikujt.

shembuj

  • Admiroj bukurinë (guximin, qëndrimin) e dikujt.
  • Admiroj punën (veprën) e dikujt.
  • Admiroj natyrën.

sinonime