ADMIRUES m.

Table of Contents

kuptimi

Ai që ka admirim për diçka ose për dikë.

shembuj

  • Admirues i Zotit
  • Admirues i natyrës (i letërsisë, i muzikës…).
  • Rrethi i admiruesve.

sinonime