ADMIRUESHËM mb.

Table of Contents

kuptimi

Që ngjall admirim, që është për t’u admiruar.

shembuj

  • Vepër (punë, sjellje…) e admirueshme.
  • Qëndrim i admirueshëm.
  • Përparim i admirueshëm.

sinonime

Tags: