ADOPTOJ kal. drejt.

Table of Contents

kuptimi

Marr në familje një të mitur dhe e rrit si fëmijën tim, e bëj zyrtarisht bir a bijë në shpirt një fëmijë të tjetërkujt.

shembuj

  • Adoptoj një djalë (një vajzë).

sinonime

  • marr
  • birësoj
  • bijesoj
  • mëshiroj