ADOPTOJ kal. libr.

Table of Contents

kuptimi

Pranoj me anë të votimit një vendim, një thirrje etj., marr; pranoj të ndjek a të zbatoj një vijë, një parim, një metodë pune etj.

shembuj

  • Adoptuan një rezolutë.
  • Adoptoi një metodë (një politikë, një doktrinë).

sinonime